🔺 وزیر راه: اعتبارات مناسبی برای توسعه راه‌های فارس در نظر گرفته شده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 وزیر راه: اعتبارات مناسبی برای توسعه راه‌های فارس در نظر گرفته شده است

🔺 وزیر راه: اعتبارات مناسبی برای توسعه راه‌های فارس در نظر گرفته شده است

🔺 وزیر راه: اعتبارات مناسبی برای توسعه راه‌های فارس در نظر گرفته شده است

🔹 وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه اعتبارات مناسبی برای توسعه راههای فارس در نظر گرفته شده، پیش‌بینی می‌شود در آینده شاهد اتفاقات بسیار خوبی را در زمینه توسعه راه‌های این باشیم.

ادامه مطلب ...
popup