🔺 جدیدترین شرایط صادرات خودرو به عراق

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 جدیدترین شرایط صادرات خودرو به عراق

🔺 جدیدترین شرایط صادرات خودرو به عراق

🔹 رئیس سازمان ملی استاندارد درباره وضعیت صادرات خودرو به عراق گفت: استاندارد خودرو در ایران استاندارد ۸۵ گانه اروپا و در عراق استاندارد کشورهای حوزه خلیج فارس است که مقرر شده ما استانداردهای ۸۵ گانه را به عراق اعلام کنیم تا آنها با استانداردهای خود تطبیق دهند و بعد از آن برای صادرات خودرو به عراق مشکلی نخواهد بود.

ادامه مطلب ...
popup