🔺 رئیس‌جمهوری: حافظ ستاره درخشان غزل و شعر فارسی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیس‌جمهوری: حافظ ستاره درخشان غزل و شعر فارسی است

🔺 رئیس‌جمهوری: حافظ ستاره درخشان غزل و شعر فارسی است

🔺 رئیس‌جمهوری: حافظ ستاره درخشان غزل و شعر فارسی است

🔹 آرامگاه حافظ در روزهایی که ویژه برنامه‌هایی به مناسبت یادروز این شاعر بلندآوازه برگزار می‌شود، میزبان رئیس‌جمهوری بود، بازدیدی که طی آن آیت الله دکتر سید ابراهیم رییسی از حافظ به عنوان ستاره درخشان غزل و شعر فارسی یاد کرد.

ادامه مطلب ...
popup