🔺 گشایش بازارچه‌های مرزی و تسهیلات گمرکی می‌تواند رفاه مردم دو سوی مرز ایران و پاکستان را محقق کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گشایش بازارچه‌های مرزی و تسهیلات گمرکی می‌تواند رفاه مردم دو سوی مرز ایران و پاکستان را محقق کند

🔺 گشایش بازارچه‌های مرزی و تسهیلات گمرکی می‌تواند رفاه مردم دو سوی مرز ایران و پاکستان را محقق کند

🔹 امیرآبادی فراهانی که در راس هیئتی از گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان در اسلام آباد به سر می‌برد با طلحه محمود رئیس گروه دوستی پارلمانی پاکستان و ایران در مجلس سنا دیدار و گفتگو کرد.

ادامه مطلب ...
popup