🔺 خانه‌تکانی در بورس با هدف بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سرمایه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 خانه‌تکانی در بورس با هدف بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سرمایه

🔺 خانه‌تکانی در بورس با هدف بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سرمایه

🔺 خانه‌تکانی در بورس با هدف بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سرمایه

🔹 تحولات هفته‌های اخیر در بورس مانند کشف ماینر به همراه افت شاخص، باعث دلسردی مردم نسبت به این بازار شده بود که با هدف ساماندهی این وضعیت، علاوه بر برخورد با متخلفان، دولت اقدام به خانه‌تکانی در شورای عالی بورس کرد که می‌تواند آغازی برای بازگشت اعتماد سهامداران به این بازار باشد.

ادامه مطلب ...
popup