🔺 احیای جهاد سازندگی فضای تولیدی و زیرساختی روستاها را ارتقا می‌دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 احیای جهاد سازندگی فضای تولیدی و زیرساختی روستاها را ارتقا می‌دهد

🔺 احیای جهاد سازندگی فضای تولیدی و زیرساختی روستاها را ارتقا می‌دهد

🔺 احیای جهاد سازندگی فضای تولیدی و زیرساختی روستاها را ارتقا می‌دهد

🔹 نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، فلسفه احیای ماموریتهای جهاد سازندگی را ارتقای زیرساخت‌ها و فضای تولید در روستاهای کشور دانست و گفت: کاهش سهم تولید در روستاها می‌تواند تبعات اجتماعی زیادی چون مهاجرت به حاشیه شهرها و افزایش نرخ بیکاری داشته باشد.

ادامه مطلب ...
popup