🔺 وزیرنیرو دربازدید از سدنرگسی فارس: روند اجرای این سد رضایت‌بخش نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 وزیرنیرو دربازدید از سدنرگسی فارس: روند اجرای این سد رضایت‌بخش نیست

🔺 وزیرنیرو دربازدید از سدنرگسی فارس: روند اجرای این سد رضایت‌بخش نیست

🔺 وزیرنیرو دربازدید از سدنرگسی فارس: روند اجرای این سد رضایت‌بخش نیست

🔹 علی اکبر محرابیان وزیر نیرو از روند اجرایی و ساخت سد نرگسی در کازرون فارس دیدن کرد و اظهار داشت:روند اجرایی بسیاری از طرح‌هایی که در شهرستان کازرون اجرا شده بسیار کُند است از جمله روند اجرایی سد نرگسی دراین شهرستان رضایت بخش نیست .

ادامه مطلب ...
popup