🔺 نماینده مجلس:کانال های پایاب خسویه زرین‌دشت فارس تکمیل شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نماینده مجلس:کانال های پایاب خسویه زرین‌دشت فارس تکمیل شود

🔺 نماینده مجلس:کانال های پایاب خسویه زرین‌دشت فارس تکمیل شود

🔺 نماینده مجلس:کانال های پایاب خسویه زرین‌دشت فارس تکمیل شود

🔹 نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین دشت فارس در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: درخواست می‌کنم به صورت ویژه موضوع تکمیل کانال های پایاب بند خسویه زرین دشت را پیگیری و برای این کار اعتباراتی تخصیص داده شود.

ادامه مطلب ...
popup