🔺 تحریم‌های آمریکا علیه طالبان آثار مخرب بر مردم افغانستان دارد نه حاکمان افغانستان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تحریم‌های آمریکا علیه طالبان آثار مخرب بر مردم افغانستان دارد نه حاکمان افغانستان

🔺 تحریم‌های آمریکا علیه طالبان آثار مخرب بر مردم افغانستان دارد نه حاکمان افغانستان

🔺 تحریم‌های آمریکا علیه طالبان آثار مخرب بر مردم افغانستان دارد نه حاکمان افغانستان

🔹 دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران گفت: آمار و اخبار از میزان کمکی که به افغانستان داده می‌شود بعید است که نتیجه مطلوب داشته باشد و باز شاهد تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه طالبان هستیم که این تحریم‌ها تنها آثار مخربی بر مردم افغانستان دارد و تاثیری بر این حاکمان افغانستان ندارد.

ادامه مطلب ...
popup