🔺 سهم ۲ درصدی ایران در تامین غذای کشورهای همسایه

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سهم ۲ درصدی ایران در تامین غذای کشورهای همسایه

🔺 سهم ۲ درصدی ایران در تامین غذای کشورهای همسایه

🔹 وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سهم ایران در تامین غذای کشورهای همسایه‌ ۲ درصد است، گفت: این به آن معناست که ظرفیت‌ها و بسترهای لازم مهیا نشده و فناوری را در کشاورزی وارد نکرده ایم و به همین دلیل بهره وری پائین است و روستائیان مهاجرت کرده‌اند.

ادامه مطلب ...
popup