🔺 میشل عون : اجازه نمی دهیم لبنان را گروگان بگیرند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 میشل عون : اجازه نمی دهیم لبنان را گروگان بگیرند

🔺 میشل عون : اجازه نمی دهیم لبنان را گروگان بگیرند

🔹 میشل عون رییس جمهوری لبنان در واکنش به حوادث روز پنجشنبه بیروت که به کشته و زخمی شدن دهها تن انجامید، گفت: اجازه تکرار آنچه را که امروز رخ داد، تحث هیچ شرایطی نمی دهیم و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد کشور را برای منافع خود به گروگان بگیرد.

ادامه مطلب ...
popup