🔺 تکلیف بانک‌ها برای ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات در مصوبه تسهیل کسب و کار مجلس

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تکلیف بانک‌ها برای ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات در مصوبه تسهیل کسب و کار مجلس

🔺 تکلیف بانک‌ها برای ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات در مصوبه تسهیل کسب و کار مجلس

🔹 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، امکان پیش‌بینی‌پذیری قراردادهای مالی فعالان اقتصادی با بانک‌ها فراهم می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup