🔺 اختیارات گسترده به مدیریت‌ها و سازمان‌ها واگذار می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اختیارات گسترده به مدیریت‌ها و سازمان‌ها واگذار می‌شود

🔹 وزیر جهاد کشاورزی گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد مسائلی که قابل حل هستند به علت نبود اختیار به مراجع بالاتر در مرکز استان‌ها و تهران ارجاع شوند از این رو واگذاری گسترده اختیارات به مدیریت‌ها و سازمان‌های زیر محموعه، انجام می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup