🔺 مصوبه آزادسازی صادرات دام زنده ابهام دارد/دام های زنده خریداری شوند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 مصوبه آزادسازی صادرات دام زنده ابهام دارد/دام های زنده خریداری شوند

🔺 مصوبه آزادسازی صادرات دام زنده ابهام دارد/دام های زنده خریداری شوند

🔺 مصوبه آزادسازی صادرات دام زنده ابهام دارد/دام های زنده خریداری شوند

🔹 مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور گفت: مصوبه آزادسازی صادرات دام زنده غیر مولد که چندی پیش ابلاغ شد دارای ابهام زیادی است و در شرایط فعلی قابلیت اجرایی ندارد، زیرا سقف صادرات و تعادل قیمتی بین تولید و مصرف دقیقا مشخص نشده است.

ادامه مطلب ...
popup