🔺 ملاحظات تهران در برگزاری نشست کشورهای همسایه افغانستان چیست؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ملاحظات تهران در برگزاری نشست کشورهای همسایه افغانستان چیست؟

🔺 ملاحظات تهران در برگزاری نشست کشورهای همسایه افغانستان چیست؟

🔹 یک کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: ایران همواره در مساله افغانستان اصرار به تشکیل حکومت فراگیر در این کشور دارد و تلاش می کند که این مساله مهم و اثر گذار هم مورد توجه کشورهای همسایه و طالبان قرار گیرد.

ادامه مطلب ...
popup