🔺 سرخوردگی "تولید ناخالص ملی" با افزایش سود سپرده

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سرخوردگی "تولید ناخالص ملی" با افزایش سود سپرده

🔹 نرخ سود سپرده بانکی، یکی از ابزارهای کنترل سیستم‌های اقتصادی است که در صورت مدیریت صحیح و علمی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بهبود اقتصاد یک کشور داشته باشد. محققان ایرانی این موضوع را بررسی کرده و توصیه‌هایی را ارائه داده‌اند.

ادامه مطلب ...
popup