🔺 آماده باش بیمارستان‌ها در مقابله با موج ششم کرونا

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 آماده باش بیمارستان‌ها در مقابله با موج ششم کرونا

🔺 آماده باش بیمارستان‌ها در مقابله با موج ششم کرونا

🔺 آماده باش بیمارستان‌ها در مقابله با موج ششم کرونا

🔹 در گزارش روزنامه ایران آمده است: با وجود آنکه واکسیناسیون در کشور از مرز ۷۰ میلیون دوز عبور کرده است و براساس اعلام روزانه وزارت بهداشت تاکنون بیش از ۴۷ میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا و ۲۲ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۵۳۶ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند.

ادامه مطلب ...
popup