🔺 وزیر فرهنگ: شأ‌ن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای سیاست‌هاست

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وزیر فرهنگ: شأ‌ن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای سیاست‌هاست

🔺 وزیر فرهنگ: شأ‌ن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای سیاست‌هاست

🔹 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست راهبردی «طرح کلان و معماری ساختار فرهنگ و رسانه کشور» گفت: شأ‌ن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای سیاست‌هاست و براساس قانون در کمیسیون فرهنگی دولت به ‌عنوان رکنی برای تحقق اسناد فرهنگی، عمل می‌کنیم.

ادامه مطلب ...
popup