🔺 ترکیب جدید هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی چندان بی سابقه نیست

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ترکیب جدید هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی چندان بی سابقه نیست

🔺 ترکیب جدید هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی چندان بی سابقه نیست

🔹 مشاور رییس سازمان سینمایی در پی بحث های مطرح شده پیرامون ترکیب جدید هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی با بیان اینکه "ترکیب جدید هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی چندان بی سابقه نیست،" خاطرنشان کرد: حضور شخصیت‌های سیاسی و دولتمردان در مراجع تصمیم‌گیری در عرصه فرهنگ و به خصوص،"سینما"پیش از این و حتی، قبل از انقلاب نیز سابقه داشته است .

ادامه مطلب ...
popup