🔺 نرخ دلار و قیمت‌گذاری دستوری با سودآوری صنایع چه کرد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نرخ دلار و قیمت‌گذاری دستوری با سودآوری صنایع چه کرد؟

🔹 بررسی‌ها بیانگر این است که در ششمین ماه سالجاری شاخص تولید صنعتی رشد اندکی داشته و روند رشد سود اسمی در ۹ماه اخیر روند صعودی بوده که بیشتر به دلیل افزایش قیمت دلار و افزایش سود شرکت‌های صادراتی بوده است که قیمت‌گذاری دستوری نیز سودآوری صنایع غذایی و دارویی را تحت تاثیر قرار داده است.

ادامه مطلب ...
popup