🔺 طراحی و اجرای ۲ طرح آماری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 طراحی و اجرای ۲ طرح آماری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

🔺 طراحی و اجرای ۲ طرح آماری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

🔺 طراحی و اجرای ۲ طرح آماری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

🔹 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی، با اشاره به طراحی و اجرای ۲ طرح آماری در این وزارت خانه، گذار از نظام آمارهای سنتی به نظام آمارهای ثبتی مبنا و هوشمندسازی آن" را تنها گزینه مؤثر، جهت ارتقاء کمی و کیفی و انتشار داده ها و اطلاعات آماری برشمرد.

ادامه مطلب ...
popup