🔺 اصلاح‌طلبان فعلأ حرفی برای گفتن ندارند/ احزاب صرفاً به نقد دولت نپردازند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اصلاح‌طلبان فعلأ حرفی برای گفتن ندارند/ احزاب صرفاً به نقد دولت نپردازند

🔺 اصلاح‌طلبان فعلأ حرفی برای گفتن ندارند/ احزاب صرفاً به نقد دولت نپردازند

🔹 نماینده سابق مجلس گفت: باید دانست که تنها موضوع مورد بحث در فضای سیاسی، دولت جدید نیست بلکه احزاب و گروه‌ها می‌توانند درباره عملکرد مجلس یازدهم که در نیمه راه خود قرار گرفته و کارنامه چندان پرباری هم نداشته است، اظهار نظر کنند.

ادامه مطلب ...
popup