🔺 حجتی: اعمال ماده ۴۷۷ محدود شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حجتی: اعمال ماده ۴۷۷ محدود شود

🔺 حجتی: اعمال ماده ۴۷۷ محدود شود

🔹 یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: موارد تشخیص خلاف بیّن بودن شرع، نسبت به آراء و تصمیمات مراجع قضایی تابع یک نظام مدوّن نیست و به دلیل فتاوی و نظرات فقهی ارزشمندی که فقها و مراجع عظام تقلید در حوزه های مختلف و بالاخص در زمینه مسائل مستحدثه صادر و اعلام کرده اند ضروری است ملاک خلاف شرع بیّن بودن آراء از قبل تعیین شده باشد تا منتهی به اتخاذ تصمیمات متفاوت قضایی نگردد.

ادامه مطلب ...
popup