🔺 بورسی ها از ریسمان قرمز و سبز می‌ترسند!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بورسی ها از ریسمان قرمز و سبز می‌ترسند!

🔺 بورسی ها از ریسمان قرمز و سبز می‌ترسند!

🔹 پس از آوار شدن بورس بر سر مردم در سال گذشته، چشم امید مال باختگان این بازار به وعده های دولت جدید بود. وعده هایی که حدود چهار ماه پس از بر مسند قدرت نشستن این دولت نه تنها محقق نشده اند بلکه شاهد عقب نشینی های پی در پی شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس و ادامه داستان تلخ از دست رفتن سرمایه های مردم در این بازار هستیم؛ موضوعی که نشان دهنده ترس مردم از بازار سرمایه و از بین رفتن اعتماد آن ها به بورس است.

ادامه مطلب ...
popup