🔺 طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس تقریبا نهایی شده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس تقریبا نهایی شده است

🔺 طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس تقریبا نهایی شده است

🔺 طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس تقریبا نهایی شده است

🔹 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تبدیل وضعیت و ساماندهی کارکنان دولت تقریبا در این کمیسیون نهایی شده و قرار است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی این طرح بازبینی و با رفع موانع آن، طرح  به صحن علنی مجلس ارائه شود.

ادامه مطلب ...
popup