🔺 سازمان ملل: به رسمیت شناختن نظامیان حاکم میانمار خشونت‌ها را متوقف نمی‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 سازمان ملل: به رسمیت شناختن نظامیان حاکم میانمار خشونت‌ها را متوقف نمی‌کند

🔺 سازمان ملل: به رسمیت شناختن نظامیان حاکم میانمار خشونت‌ها را متوقف نمی‌کند

🔺 سازمان ملل: به رسمیت شناختن نظامیان حاکم میانمار خشونت‌ها را متوقف نمی‌کند

🔹 نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور میانمار با بیان اینکه به رسمیت شناختن نظامیان میانمار به عنوان دولت این کشور جلوی رشد خشونت‌ها را نمی‌گیرد، هشدار داد که چنین اقدامی این کشور را به سمت بی‌ثباتی و تبدیل به کشوری شکست‌خورده سوق می‌دهد.

ادامه مطلب ...
popup