🔺 نشست همسایگان افغانستان با حضور رئیس‌جمهور در تهران افتتاح می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نشست همسایگان افغانستان با حضور رئیس‌جمهور در تهران افتتاح می‌شود

🔺 نشست همسایگان افغانستان با حضور رئیس‌جمهور در تهران افتتاح می‌شود

🔺 نشست همسایگان افغانستان با حضور رئیس‌جمهور در تهران افتتاح می‌شود

🔹 سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نشست همسایگان افغانستان با حضور وزرای خارجه چین، روسیه،ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان برگزار می‌شود، گفت:رئیس‌جمهور این نشست را افتتاح می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup