🔺 اتحادیه اروپا دیر به وظیفه دیپلماتیک خود در افغانستان پی برد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اتحادیه اروپا دیر به وظیفه دیپلماتیک خود در افغانستان پی برد

🔺 اتحادیه اروپا دیر به وظیفه دیپلماتیک خود در افغانستان پی برد

🔹 استاد دانشگاه وین و عضو موسسه بین‌المللی صلح اتریش با بیان اینکه بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو بوده و مسئول پیامدها و آثار مخرب جنگ در افغانستان هستند، گفت که این اتحادیه دیر پی برد که علاوه بر ماموریت نظامی در افغانستان، یک وظیفه دیپلماتیک و اقتصادی هم در این کشور دارد.

ادامه مطلب ...
popup