🔺 بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات به مردم ساختمان سازی می‌کنند/ لزوم رسیدگی به ترازنامه بانک‌ها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات به مردم ساختمان سازی می‌کنند/ لزوم رسیدگی به ترازنامه بانک‌ها

🔺 بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات به مردم ساختمان سازی می‌کنند/ لزوم رسیدگی به ترازنامه بانک‌ها

🔹 عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه بانک‌ها به جای عمل به وظایف قانونی خود و پرداخت تسهیلات به مردم، به بنگاه‌داری و ساختمان سازی ورود می‌کنند؛ بر لزوم رسیدگی به ترازنامه مالی بانک‌ها تاکید کرد.

ادامه مطلب ...
popup