🔺 رئیسی: آمار پایین صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد نگران کننده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 رئیسی: آمار پایین صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد نگران کننده است

🔺 رئیسی: آمار پایین صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد نگران کننده است

🔺 رئیسی: آمار پایین صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد نگران کننده است

🔹 رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت ها و امکانات گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار بسیار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق را، تاسف برانگیز و نگران کننده دانست و اظهار داشت: باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شود و این مناطق به اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند.

ادامه مطلب ...
popup