🔺 تغییر 3 سرمربی تیم‌های کشتی در پایان مسابقات جهانی و ابقای 3 مربی دیگر؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 تغییر 3 سرمربی تیم‌های کشتی در پایان مسابقات جهانی و ابقای 3 مربی دیگر؟

🔺 تغییر 3 سرمربی تیم‌های کشتی در پایان مسابقات جهانی و ابقای 3 مربی دیگر؟

🔹 تا اینجای کار سرمربیان تیم‌های ملی نوجوانان آزاد و نوجوانان و جوانان کشتی فرنگی تغییر کرده‌اند و به نظر می‌رسد سه سرمربی دیگر در تیم‌های امید آزاد و فرنگی و جوانان آزاد به کار خود ادامه دهند.

ادامه مطلب ...
popup