🔺 برای مقابله با اقدام انگلیس باید از طریق سازمان‌های بین‌المللی اقدام کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 برای مقابله با اقدام انگلیس باید از طریق سازمان‌های بین‌المللی اقدام کرد

🔺 برای مقابله با اقدام انگلیس باید از طریق سازمان‌های بین‌المللی اقدام کرد

🔺 برای مقابله با اقدام انگلیس باید از طریق سازمان‌های بین‌المللی اقدام کرد

🔹 رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ریاست جمهوری گفت: باید از مسیرهای بین المللی مانند سازمان ملل و دیده بان حقوق بشر با اقدام شرم آور و وقیحانه انگلیس برای تروریست خواندن یک گروه فلسطینی که از جان و مال و خانه و سرزمینش دفاع می کند، مقابله کرد.

ادامه مطلب ...
popup