🔺 راهبردهای شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت، عملیاتی شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 راهبردهای شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت، عملیاتی شود

🔺 راهبردهای شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت، عملیاتی شود

🔺 راهبردهای شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت، عملیاتی شود

🔹 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: راهبردهای شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت، ظرف یک ماه آینده به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شود و به عنوان نقشه راه فعالیت‌های سازمان در دوران تحول و تعالی ملاک عمل قرار گیرد.

ادامه مطلب ...
popup