🔺 وزارت میراث نیازمند تحول/ استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وزارت میراث نیازمند تحول/ استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور

🔺 وزارت میراث نیازمند تحول/ استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور

🔹 رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه گردشگری مغفول مانده و نیاز به تحول دارد، گفت: انتظار می‌رود در این دوره تحول بنیادی در وزاتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام شود. رئیس کمیسیون گردشگری این اتاق نیز از لزوم استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور سخن گفت.

ادامه مطلب ...
popup