🔺 دستور وزیر صمت برای در اولویت قرار گرفتن اختصاص خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی به ایلام در قالب تامین مالی زنجیره ای

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دستور وزیر صمت برای در اولویت قرار گرفتن اختصاص خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی به ایلام در قالب تامین مالی زنجیره ای

🔺 دستور وزیر صمت برای در اولویت قرار گرفتن اختصاص خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی به ایلام در قالب تامین مالی زنجیره ای

🔹 نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس گفت: وزیر صمت برای در اولویت قرار گرفتن اختصاص خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی به ایلام در قالب تامین مالی زنجیره ای را صادر نمود.

ادامه مطلب ...
popup