🔺 تلاش برای تزریق واکسن نورا به صورت بوستر

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تلاش برای تزریق واکسن نورا به صورت بوستر

🔺 تلاش برای تزریق واکسن نورا به صورت بوستر

🔹 نماینده تیم تولید واکسن نورا گفت: چالشی که برای فاز سه وجود دارد این است که در حال حاضر با توجه به گسترش واکسیناسیون، داوطلبی برای انجام مطالعه فاز سه وجود ندارد. طبق مذاکرات صورت گرفته با سازمان غذا و دارو، تلاش داریم فاز سه را به شکل بوستر انجام دهیم و برای افرادی که واکسینه شدند و نیاز به دوز بوستر دارند، مطالعه را انجام داده و نتایج را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهیم.

ادامه مطلب ...
popup