🔺 کاخ سفید: در ارتباط با ایران دیپلماسی همچنان گزینه اول است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 کاخ سفید: در ارتباط با ایران دیپلماسی همچنان گزینه اول است

🔺 کاخ سفید: در ارتباط با ایران دیپلماسی همچنان گزینه اول است

🔺 کاخ سفید: در ارتباط با ایران دیپلماسی همچنان گزینه اول است

🔹 یک مقام ارشد کاخ سفید در امور خاورمیانه در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی منامه، با ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه و برنامه هسته‌ای آن، تاکید کرد آمریکا قصد دارد در مواجه با ایران در منطقه همچنان مسیر دیپلماسی در پیش بگیرد.

ادامه مطلب ...
popup