🔺 رسیدگی به مشکل کم آبی صرفاً به وزارت نیرو منحصر نمی‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رسیدگی به مشکل کم آبی صرفاً به وزارت نیرو منحصر نمی‌شود

🔺 رسیدگی به مشکل کم آبی صرفاً به وزارت نیرو منحصر نمی‌شود

🔺 رسیدگی به مشکل کم آبی صرفاً به وزارت نیرو منحصر نمی‌شود

🔹 رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت ارتباط نزدیک و متقابل دولت و جوامع علمی و مراکز پژوهشی و دانشگاهی، گفت: نخبگان و جوامع علمی باید در این ارتباط دو سویه برای مسایل و مشکلات مختلف کشور، راهکار علمی و اجرایی پیشنهاد دهند.

ادامه مطلب ...
popup