🔺 رونق تولید و کاهش تورم با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رونق تولید و کاهش تورم با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد

🔺 رونق تولید و کاهش تورم با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد

🔹 کاهش تورم و رونق تولید، کلیت نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد اقتصادی است؛ در جزئیات این نقشه به اقدامات لازم در زمینه سیاست‌های ارزی، پولی، کنترل نوسانات نرخ ارز و همچنین حمایت از کسب و کارها به کمک پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حمایت از پروژه‌های پیشران تولید تاکید شده است.

ادامه مطلب ...
popup