🔺 توافق سیاسی جدید، خودکشی سیاسی حمدوک است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 توافق سیاسی جدید، خودکشی سیاسی حمدوک است

🔺 توافق سیاسی جدید، خودکشی سیاسی حمدوک است

🔹 سندیکای مشاغل سودان که بزرگترین و تاثیرگذارترین تشکل صنفی و اجتماعی این کشور محسوب می‌شود، مخالفت خود را با توافقات سیاسی عبدالله حمدوک نخست‌وزیر و عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیت انتقالی و فرمانده ارتش را اعلام کرد.

ادامه مطلب ...
popup