🔺 دیدار سخنگوی وزارت امور خارجه با رئیس و اعضای فرهنگستان هنر

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دیدار سخنگوی وزارت امور خارجه با رئیس و اعضای فرهنگستان هنر

🔺 دیدار سخنگوی وزارت امور خارجه با رئیس و اعضای فرهنگستان هنر

🔺 دیدار سخنگوی وزارت امور خارجه با رئیس و اعضای فرهنگستان هنر

🔹 سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، در دیدار با « نامور مطلق»، رئیس فرهنگستان هنر، بر برنامه‌ریزی‌های وزارت امور خارجه جهت ارتقاء تعاملات هنری و فرهنگی فعالان عرصه فرهنگ کشورمان با جامعه هنری و فرهنگی سایر کشورها و حضور در بازارهای فرهنگی جهانی تاکید کرد .

ادامه مطلب ...
popup