🔺 بررسی صدور کارت ملی هوشمند برای ایرانیان خارج از کشور

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بررسی صدور کارت ملی هوشمند برای ایرانیان خارج از کشور

🔺 بررسی صدور کارت ملی هوشمند برای ایرانیان خارج از کشور

🔺 بررسی صدور کارت ملی هوشمند برای ایرانیان خارج از کشور

🔹 در نشست مشترک روز گذشته وزیر امور خارجه، رییس سازمان ثبت احوال کشور و مدیران ذیربط وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال، موضوعات مربوط به صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

ادامه مطلب ...
popup