🔺 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: ارز ترجیحی اقتصاد کشور را معتاد کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: ارز ترجیحی اقتصاد کشور را معتاد کرد

🔺 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: ارز ترجیحی اقتصاد کشور را معتاد کرد

🔺 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: ارز ترجیحی اقتصاد کشور را معتاد کرد

🔹 نماینده آستارا و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ناهمخوانی درآمدها و هزینه ها در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با اعتیاد اقتصاد به ارز ترجیحی مواجه هستیم که تداوم آن خسارات بیشتری به بار خواهد آورد.

ادامه مطلب ...
popup