🔺 جدیدترین وضعیت صادرات توتون

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 جدیدترین وضعیت صادرات توتون

🔺 جدیدترین وضعیت صادرات توتون

🔹 طبق اعلام مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، هیچ محدودیتی برای صادرات توتون‌های سنواتی وجود ندارد و متقاضیان می‌توانند با ارائه فاکتور رسمی از صاحبان توتون‌های سنواتی و پس از انجام فرآیندهای قانونی مورد نیاز، اقدام به صادرات کنند.

ادامه مطلب ...
popup