🔺 عمق‌بخشی و توسعه بازار سرمایه از مسیر تعدد نهاد‌های مالی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 عمق‌بخشی و توسعه بازار سرمایه از مسیر تعدد نهاد‌های مالی

🔹 رئیس سازمان بورس گفت: رفع انحصار از تأسیس شرکت‌های کارگزاری و سهولت در صدور مجوز نهاد‌های مالی و همچنین نظارت دقیق سازمان بورس بر فعالیت‌های نهاد‌های مالی، زمینه توسعه و عمق‌بخشی بازار سرمایه است.

ادامه مطلب ...
popup