🔺 والیبال برای موفقیت افراد متخصص می‌خواهد/ نباید مردم را گول بزنیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 والیبال برای موفقیت افراد متخصص می‌خواهد/ نباید مردم را گول بزنیم

🔺 والیبال برای موفقیت افراد متخصص می‌خواهد/ نباید مردم را گول بزنیم

🔺 والیبال برای موفقیت افراد متخصص می‌خواهد/ نباید مردم را گول بزنیم

🔹 مربی ایرانی تیم ملی والیبال آمریکا در واکنش به اهداف و آرمان هایی که فدراسیون در چهار ساله دوم در نظر گرفته است، گفت: والیبال ایران برای رسیدن به قله هایی که فتح نشده افراد متخصص می‌خواهد.

ادامه مطلب ...
popup