🔺 هشدار سازمان ملل درباره فروپاشی «بزرگ» نظام بانکی افغانستان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هشدار سازمان ملل درباره فروپاشی «بزرگ» نظام بانکی افغانستان

🔺 هشدار سازمان ملل درباره فروپاشی «بزرگ» نظام بانکی افغانستان

🔹 سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای تقویت بانک های افغانستان شد و هشدار داد که افزایش ناتوانی مشتریان در بازپرداخت وام های خود، کاهش پس انداز و نقدینگی می تواند در چند ماه به فروپاشی عظیم نظام مالی افغانستان منجر شود.

ادامه مطلب ...
popup