🔺 اطلاعات سامانه مربوط به قبل از 98 است و مبنای درستی برای تعیین وضعیت مالی نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اطلاعات سامانه مربوط به قبل از 98 است و مبنای درستی برای تعیین وضعیت مالی نیست

🔺 اطلاعات سامانه مربوط به قبل از 98 است و مبنای درستی برای تعیین وضعیت مالی نیست

🔹 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه حدود 50 تا 60 هزار از افراد تحت پوشش کمیته امداد جزو دهک های بالای جامعه هستند، گفت: سیاست های غلط دولت‌ها باعث افزایش فقر و شکاف طبقاتی شده و سال به سال به تعداد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی افزوده می‌شود در این رابطه حتی دیده شده فردی که در گذشته جزو خیرین بوده به علت ورشکستگی یا دلایل دیگر تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفته است بنابراین چنین آماری قابل استناد نیست.

ادامه مطلب ...
popup