🔺 استفاده از نیروهای مستعد بومی باید در راس اولویت‌های استاندار باشد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 استفاده از نیروهای مستعد بومی باید در راس اولویت‌های استاندار باشد

🔺 استفاده از نیروهای مستعد بومی باید در راس اولویت‌های استاندار باشد

🔺 استفاده از نیروهای مستعد بومی باید در راس اولویت‌های استاندار باشد

🔹 نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس گفت: استفاده از نیروهای نخبه و توانمند بومی استان کردستان در اولویت‌های برنامه استاندار باشد چرا که نادیده گرفتن نیروهای مستعد بومی اجحاف در حق پتانسیل‌های استان است.

ادامه مطلب ...
popup