🔺 آموزش و پرورش در 20 سال گذشته بی ثبات ترین وزرا را داشته است/ فاصله تاثیر تفکر «می‌توانیم» تا «نمی‌توانیم» عرض اتوبان تهران- کرج است/ گام اول شفافیت را از مجلس بر می داریم اما شفاف سازی فقط برای مجلس نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 آموزش و پرورش در 20 سال گذشته بی ثبات ترین وزرا را داشته است/ فاصله تاثیر تفکر «می‌توانیم» تا «نمی‌توانیم» عرض اتوبان تهران- کرج است/ گام اول شفافیت را از مجلس بر می داریم اما شفاف سازی فقط برای مجلس نیست

🔺 آموزش و پرورش در 20 سال گذشته بی ثبات ترین وزرا را داشته است/ فاصله تاثیر تفکر «می‌توانیم» تا «نمی‌توانیم» عرض اتوبان تهران- کرج است/ گام اول شفافیت را از مجلس بر می داریم اما شفاف سازی فقط برای مجلس نیست

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش طی 20 سال گذشته بی‌ثبات‌ترین وزرا را داشته است، گفت: در چنین شرایطی چه انتظاری از این وزارت داریم وقتی حکمرانی و تعلیم و تربیت ایراد دارد و خواسته و ناخواسته با روند فعلی به آموزش و پرورش ضربه زده‌ایم که باید آن را جبران کنیم.

ادامه مطلب ...
popup